12 Eylül 2007 Çarşamba

Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü

Hacivat Ve Karagöz


Hacivat Ve Karagöz


Hacivat Ve Karagöz Neden Öldürüldü


Karagöz-Hacivat arasında süper diyologHacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü Filminde Olaylar 14. Yüzyılda Bursa Şehrinde Geçer..Anadoludaki Tüm Devlet ve Beylikler Moğol saldırılarından Bıkmış,Halk akın akın kaçıp Bursa Şehrine Yerleşmektedirler..
Anadoluda bulunan beylikler ve devletler Moğol saldırıları karşısında darmadağın olduğundan Bursa Şehri aynı zamanda çeşitli devlet ve beyliklerden gelen yönetici sınıfın da sığınma yeri olmuştur..
Bu Dönem Osmanlı İmparatorluğunun Temellerinin Atıldığı dönemdir..
Karagöz , Annesiyle beraber Moğol vergi memurlarından kaçıp bursaya yerleşmiştir..Zeki ancak cahil bir insan olup özellikle kızdığında davranışları ve sözleriyle etrafındakileri yerlere yatıran bir Türkmen Yörüğüdür..
Bursada kendisine iş ararken annesi taşın sırrını ona öğreteceğini söyler..(çimento)
Bu Sır (taşın sırrı) Karagöz'ün Yeni taşındığı Bursa Şehrinde iş bulmasında yardımcı olacaktır..
Hacivat ise devletler arasında haberlerleşmeyi sağlayan devrin postacısı(elçisi) konumundadır..Zeki ve eğlenceye son derece düşkün bir fırsatçıdır..Düştüğü zor durumlardan pratikliği ve konuşması sayesinde sıyrılmaktadır..Konuşması sayesinde Moğollardan kellesini kurtarmış ve güvenli olan Bursa şehrine gelmiştir..Karagözün hasta ineğini ucuza kapatır ve böylece Karagözle tanışırlar..Karagöz'deki Bu doğal yeteneği gözlemler ve bu yeteneği Para-pul-şöhret kazanmak için kullanmaya çalışır...
Sürekli savaşlarda olan Orhan Gazi arasıra Bursa'ya gelir ve Kendi ismiyle Bursa'da bir Camii yapılmasını istemektedir..Karagöz ve Hacivat Taşın sırrını(çimento) bildiklerini söylerler ve camii inşaatında çalışmaya başlarlar..
Karagöz ve Hacivat bir araya geldiği zaman herkes çok gülmekte insanlar onlar sayesinde acayip eğlenmektedirler..Bu Sayede Karagöz ve Hacivat Bursa'da Çarçabuk ünlenirler ve şöhret kazanmaya başlarlar..şehrin yöneticilerinin düzenledikleri yemek ve davetlerde güldürükçü olarak onlar da davet edilirler..
Bu davetlerde şehrin yöneticileri,zenginleri ve din adamları hakkında o kadar atıp tutup yalanlarını yüzlerine vururlar ki şehirdekiler tarafından sevilmeyen ve şehirde istenmeyen kişiler konumuna düşerler..
Bir türlü bitmek bilmeyen Camii inşaatına bir de Karagöz ve Hacivatın Herkesle dalga geçmesi ve laf koyması eklenince yeni kurulmakta olan Osmanlı Devletin'de yer edinmeye çalışan eski Selçuklu Veziri Kadı Pervane için Karagöz ve Hacivat'ın Ölüm fermanını Orhan Gazi'ye imzalatmak pek de zor olmayacaktır...


HACİVAT ve KARAGÖZ Filminden Bazı Resimler

HACİVAT ve KARAGÖZ Filminden Bazı Resimler

HACİVAT ve KARAGÖZ Resimleri

HACİVAT ve KARAGÖZ Resimleri

Karagöz ve Hacivat Resimleri

Hacivat ve Karagöz Resimleri

Hacivat Karagöz Resimleri


Hacivat ve Karagöz Film Müziklerinin Birkaçının Şarkı Sözlerini de Sizlere Sunalım..


Dört Kitabın Manası :

Söz: Yunus Emre
Müzik : Ender Akay
Vokal: Haluk Bilginer – Şebnem Dönmez


İlahi bir aşk ver bana,
Kandalığım bilmeyim,
Kaybedeyüm ben beni,
İsteyiben bulmayım.

Al gider benden benliği,
Doldur içime şenliği,
Dirilikte öldür beni,
Varıp orda ölmeyim.

Sen sana ne sanırsan,
Ayruga da onu san,
Dört kitabın manası,
Budur eğer var ise.

Bülbül olup öteyim,
Dost bağında yatayım,
Gül oluben açayım,
Ayruk dahi solmayım.

Aşktır derdin dermanı,
Aşk yoluna koydum canı,
Karagözüm aydur bunu,
Bir dem aşksız olmayım,
Hacivatım aydur bunu,
Bir dem aşksız olmayım.

Sen sana ne sanırsan,
Ayruga da onu san,
Dört kitabın manası,
Budur eğer var ise.

Yürürün :

Söz: Levent Kazak
Müzik: Ender Akay
Vokal: Haluk Bilginer

Yüklenüp karanluğu, ışıklara yürürün,
Yıldızlaru aş edüp, rüyalara yürürün,
Göç dedüğün heç bitmez, bilünmeze yürürün...

Gurbettür melmeketüm, yanluzluğa yürürün...

Uyurkene yürürün, külerkene yürürün,
Yağmurlarla yürürün, özlerkene yürürün,
Doğarkene başladu, büyürkene yürürün,
Çaruklarun aşındu, ölürkene yürürün,

Kalmak istedü yaşlu, eksülerek yürürün,
Bübek istedü gelmek, çoğalarak yürürün,
Göç dedüğün heç bitmez, bilünmeze yürürün...

Ev dedüğün heç durmaz, yol sırtunda yürürün...

Közel kızlar gülüştü, gülücükle yürürün,
Durmak isterün elbet, dururkene yürürün,
Canum istedi memüş, özlerkene yürürün,

Çaruklarun aşındu, ölürkene yürürün...

On Kere Demedim mi Sana

Söz: Anonim
Müzik : Ender Akay
Vokal: Beyazıt Öztürk

On kere demedim mi sana
Sevme dokuz yar, sevme dokuz yar,
Sekizde sefa yedide vefa
Olmaya zinhar, olmaya zinhar.

Altı ile beş dört ile hiç
Başa çıkılmaz, başa çıkılmaz,
Üçün ikisin terkede gör
Ta kala bir yar, ta kala bir yar...

İndik Rum’da Kışladık :

Söz: Yunus Emre
Müzik : Ender Akay
Vokal: Beyazıt Öztürk - Haluk Bilginer


İndik Rum’da kışladık, çok hayır şer işledik
İndik Rum’da kışladık, çok hayır şer işledik

Beri gel barışalım, yad isen bilişelim
Atımız eğerlendi, estik elhamdülillah

İndik Rum’da kışladık, çok hayır şer işledik
İndik Rum’da kışladık, çok hayır şer işledik

Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk
Artık denize dolduk, taştık elhamdülillah

İndik Rum’da kışladık, çok hayır şer işledik
Uş bahar geldi geri göçtük elhamdülillah

Taptuğun tapusuna, kul olduk kapusuna
Ezelden miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah

İndik Rum’da kışladık, çok hayır şer işledik
Uş bahar geldi geri göçtük elhamdülillah

İndik Rum’da kışladık, çok hayır şer işledik
İndik Rum’da kışladık, çok hayır şer işledik

Kam Ana (Odam Sıva Dutmayor):

Yöre: Bursa, Keles Köy güvendesi
Kaynak Kişi : Macide Kulbey
Derleyen : Emel Örgün
Düzenleme : Ender Akay
Vokal : Emel Örgün
Koro: Bacıyan-ı Rum


Dere gunduzu musun
Sabah yıldızı mısın
O kadar nazlanma yarim de
Ah Kam ana
Sadrazam gızı mısın

Odam sıva dutmayor
İçine kum gatmayınca
Seviler baştan gitmeyor da
Ah Kam ana
Sarılıp yatmayınca

A buydeyim buydeyim
Sereyim gurudayım
Eller gibi yarim olsa da
Ah Kam ana
Oturur eğlenirim

Ben üşürüm üşürüm
Beni dengime düşürün
Ben dengime düşmessem de
Ah Kam ana
Aklımı üşüdürüm

Ateş attım samana
Bak dumana dumana
Senin zalım anana da
Ah Kam ana
Ben getirdim imana

Hiç yorum yok: